Hout-Aarde Relatie

In het artikel “Wat is Vijf Elementen Theorie” hebben we het gehad over het “opbouwende” en “afbrekende” karakter in relatie met de vijf elementen. Hieronder een overzicht van de “Afbrekende” relaties:

1. De wortels van een boom (Hout) kunnen de Aarde los maken.
2. Aarde kan Water blokkeren.
3. Water kan Vuur doven.
4. Vuur kan Metaal doen smelten.
5. Gereedschap gemaakt uit Metaal kan de boom (Hout) omzagen.

In de praktijk is de eerste de meest voorkomende afbrekende relatie en dus zullen we hier wat dieper op in gaan. Voordat we echter de Hout-Aarde relatie bespreken, moeten we eerst weten wat Hout en Aarde in de TCM inhoudt. De eenvoudige uitleg:

Hout: Het groeien en het bloeien. Het is gerelateerd aan de Lever. De lever in de TCG is verantwoordelijk voor de vrije doorstroming door het gehele lichaam. Je kunt hout voorstellen zijnde een boom. De natuurlijke beweging van de boom is het bloeien en groeien in vrijheid en het houdt daarom niet van limitatie. Met voldoende ruimte rondom de gehele boom, is er geen sprake van limitatie en kan hij vrij omhoog en rechtop groeien.

Aarde: de bron van al het leven. Het is gerelateerd aan de Milt. De milt in de TCG wordt beschouwd als het meest belangrijke orgaan binnen de gehele spijsvertering. Alles wat we eten en drinken wordt verwerkt en gedistribueerd door de milt.

Denk aan bomen in de natuur. Als een boom vrijuit kan groeien, betekent dit dat er voldoende ruimte is en geen externe druk bestaat (bijvoorbeeld, een andere boom die steunt op deze boom) en tesamen met een vruchtbare bodem kan de boom dan ook vrij en recht omhoog groeien. Als er niet voldoende ruimte is, dan zal hij nog steeds pogen groot te groeien, maar om vrije ruimte te vinden om uit te dijen zal het een andere richting op moeten groeien en dus overhellen.

Door de jaren heen zal hij steeds schever groeien. Ook de wortels zullen ook niet gelijkmatig groeien. In de natuur hebben de wortels de functie naast het opnemen van water, ook de functie van het bijeenhouden van de aarde. Als de wortels niet diep genoeg groeien en de boom overhelt, zal de aarde los komen.

In de TCG noemt men dit: Hout breekt Aarde af. De beperkte ruimte en de externe druk, kan vertaalt worden als “stress” bij mensen.

Het corresponderende orgaan van Hout is de Lever en in TCG correspondeert de Lever met de emotie woede. Stress brengt de meeste mensen in een staat waarbij ze snel geïrriteerd, gefrustreerd en/of kwaad worden. Het is interessant dat er een Nederlands gezegde bestaat: ‘Iets op je lever hebben’ (iets wat je dwars zit en spuien moet). Ook hier is de emotie aan de lever verbonden.

Aarde in TCG is verbonden aan de Milt en haar fysiologische functie is verbonden aan de spijsvertering. Losse Aarde betekent een verzwakte spijsvertering.

Enkele voorbeelden:

@Veel mensen met maagproblemen voelen nog meer pijn wanneer ze gebukt gaan onder omstandigheden van stress.
@Sommige mensen die druk bezet zijn en altijd gehaast kunnen lijden aan ernstige constipatie.
@Er zijn mensen die onder de druk van examens diarree krijgen.
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
Het is het Hout in deze voorbeelden dat niet voldoende vrije ruimte kreeg. Dit wijst op de oorzaak: geen vrije doorstroming door het gehele lichaam (het vermogen om met stress om te gaan). Het gevolg is losse aarde (lees: stress).

Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de Aarde zelf niet voldoende vruchtbaar is en al los van zichzelf (geboren met een zwak spijsvertering systeem). In dit geval zal de boom, zelfs al was er ruimte, alsnog belemmerd worden in zijn groei. Door de jaren heen zal de boom daarom de aarde nog verder losmaken en meer klachten veroorzaken voor de spijsvertering.

Wanneer iemand gediagnosticeerd wordt met een Hout-Aarde disbalans, dan zal het behandelingsplan principe als volgt zijn:

Ten eerste: De druk wegnemen, meer ruimte creëren.
Ten tweede: De boom weer recht maken en het onderhouden van de mogelijkheid om vrij te groeien.
Ten derde: De aarde steviger maken.

Preventie is altijd het meest belangrijk. Het meer ruimte creëren, vrij voelen en ontspannen zijn de sleutels naar een gebalanceerde Hout-Aarde relatie.